Tømmerneset ved veiskille

Tømmerneset Leirsted har i en årrekke vært landemerke og aktivitetsplass for NMS i nord.Eieren NMS Eiendommer vil at Tømmerneset skal være et møtepunkt og kraftsenter på NMS-kartet som stimulerer til misjonsengasjenemt og lokalt arbeid. For at Tømmerneset leirsted skal "overleve", må ansvaret for driften overtas av en "Tømmerneset forening". Denne foreningen må etableres med mål om «bærekraftig drift i balanse» (NMS strategi). Sammen med daglig leder Oddrun Grønvold, vil den nye foreningen få ansvar for Tømmerneset."Leirstesstyret", som i dag består av leder Sigurd Skollevoll, Solfrid Pedersen, Sigurd Hansen og Torstein Meyer, har på vegne av NMS Drift, sammen med daglig leder Oddrun Grønvold, stått for planlegging og utøving av alle oppgaver knyttet til leirstedet. Når leirstedet benyttes til konfirmantleir, NMS-U-leir, overnatting for bedrifter, "Booking.com", NMS-møter, elghundklubb, aktivitetsdager eller lokale markeringslag, medfører dette arbeid, både for ansatte og frivillige. En videre drift vil involvere flere enn "oss tilårskomne NMS-ere". Det vil være viktig å involvere alle gode krefter, rundt Finnfjordvatnet, Sørreisa, Målselv, Senja og regionalt.Fram til leirstedsstyret sitt første møte i oktober 2023 ønsker vi å få kartlagt om det er interesse for å bidra:

Tømmerneset leirsted

Slik har konfirmantene det på Tømmerneset

  Kateket og ungdomsprest Frank Stellmacher forteller hvordan en vellykket konfirmantweekend blir til. – Slik har konfirmantene det på Tømmerneset. Hver vår, gjerne i tilknytning til påsken, holder Frank Stellmacher og hans menighet ved Lenvik...

Leir på Tømmerneset

Vi har møtesal/kapell/konferansesal, storstue, spisesal og kjøkken. I tillegg har vi en gjestefløy med 12 rom (ca 50 sengeplasser) samt et gjestekjøkken for selvstell. Konferansesalen har trådløst nettverk, prosjektør og konferanseskap med whiteboard og flippover....