Ansikt til Ansikt

Temaet på Trosopplæringkonferansen, som holdes på Norges Varemesse i Lillestrøm 19. Oktober, i år er «Ansikt til ansikt».

NMS er selvsagt på plass med sin stand, og konferansens tematikk er også meget relevant for hvorfor leirstedene har en såpass viktig plass i trosopplæringen og generell menighetsutvikling.

 

Ansikt til Ansikt

 

5 Verdier 

– Mange spør seg ofte hvorfor en bedrift bruker penger på off-site-møter, altså møter hvor de reiser vekk. For det å komme seg ut har en stor betydning, sier leirstedseder ved NMS, Seth Ueland Chancy.

 

Han forsker også på effekten av å reise på leir og weekend om det er konfirmantleirer, menighetsweekend, e.l. og tar for seg fem verdier som også er sentrale for Trosopplæringskonferansen.

 

– Vi snakker om fellesskap, det å ta vare på hele mennesket, relasjoner skapt mellom Gud og mennesket og mennesker seg i mellom, påvirkning og ledelsesutvikling, altså morgendagens leder og utvikler, oppsummerer Chancy.

 

Ansikt til Ansikt

Leder for Leirstedene til NMS i Norge, Seth Ueland Chancy

Forskning om leir

Det er gjort vesentlig forskning på trosopplæring av KIFO, som også handler om effekten av leir. Samspill mellom menigheter og leirsteder har forandret karakter gjennom årene – og dette vil fortsette å endre og utvikle seg i årene som kommer. ”Her kan det foregå et spennende pedagogisk samspill om trosopplæring mellom en organisasjonsleder og lokal trosopplæringsledelse når

det gjelder profil og gjennomføring på arrangementene. For eksempel kan en organisasjonsansatt som representerer leirstedets eiere formidle poengterte budskap, dels gjennom forkynnelse, dels som orientering, mens en menighetsansatt har planlagt leirprogrammet og tar sin del av opplæring og tilsyn.”  (PROFESJONALISERING OG FRIVILLIGHET, Kifo Rapport 2014, s. 55)

 

– Ut i fra forskning samt det vi opplever på NMS sine leirsteder, så ser vi at folk får et forhold til leirstedene som varer livet ut. Det er, for eksempel, mange pensjonerte mennesker som i dag støtter økonomisk og jobber dugnad på et leirsted fordi de de hadde gode opplevelser der da de var mindre.

 

– Det å reise på leir betyr ganske mye for folk, og det skaper et forhold mellom folk og Gud, og folk og andre mennesker, og at man får et forhold til nye steder, sier Seth.

 

Ansikt til Ansikt

 

Størst påvirkning på tror

En undersøkelse gjort i Australia viser for eksempel at besøk på kristne leirsteder er den femte viktigste påvirkningsfaktoren til den kristne tro. Samme undersøkelse viser også at viktigheten av leirbesøk oppleves som større jo yngre generasjonen er. For eksempel svarer 28,7 prosent mellom 15 og 29 år at leirbesøk har størst påvirkning for dem, og totalt sett var leirbesøkene viktigst for 1 av 10 av samtlige spurte. Denne støttes av forskning fra USA også. Dette er hovedårsaken til at NMS driver sine 13 leirsteder, og velger å investere tid og penger i dette viktig arbeidet.

 

Konferansen avholdes ved varemessen på Lillestrøm, fra 09:00 til 18:00, og det er ventet at cirka 2000 mennesker melder seg på. På NMS sin stand er det en rekke ting som skjer, og masse informasjon å få.

 

– Man møter for eksempel NMS U, og de jobber blant annet for å ha mer samarbeid med menigheter rundt omkring, og på standen vår tilbyr vi også leir på våre leirsteder. Vi ønsker enda flere leirer som kommer inn under trosopplæringskonferanser. NMS sitt menighetsnetteverk er også til stede og snakker om ulike tilbud, menighetsutvikling og om leirstedene, avslutter Seth Ueland Chancy.

 

 

Du har kanskje også lyst til å lese...