Tømmerneset ved veiskille

Tømmerneset Leirsted har i en årrekke vært landemerke og aktivitetsplass for NMS i nord.Eieren NMS Eiendommer vil at Tømmerneset skal være et møtepunkt og kraftsenter på NMS-kartet som stimulerer til misjonsengasjenemt og lokalt arbeid. For at Tømmerneset leirsted skal "overleve", må ansvaret for driften overtas av en "Tømmerneset forening". Denne foreningen må etableres med mål om «bærekraftig drift i balanse» (NMS strategi). Sammen med daglig leder Oddrun Grønvold, vil den nye foreningen få ansvar for Tømmerneset."Leirstesstyret", som i dag består av leder Sigurd Skollevoll, Solfrid Pedersen, Sigurd Hansen og Torstein Meyer, har på vegne av NMS Drift, sammen med daglig leder Oddrun Grønvold, stått for planlegging og utøving av alle oppgaver knyttet til leirstedet. Når leirstedet benyttes til konfirmantleir, NMS-U-leir, overnatting for bedrifter, "Booking.com", NMS-møter, elghundklubb, aktivitetsdager eller lokale markeringslag, medfører dette arbeid, både for ansatte og frivillige. En videre drift vil involvere flere enn "oss tilårskomne NMS-ere". Det vil være viktig å involvere alle gode krefter, rundt Finnfjordvatnet, Sørreisa, Målselv, Senja og regionalt.Fram til leirstedsstyret sitt første møte i oktober 2023 ønsker vi å få kartlagt om det er interesse for å bidra:

Kontakt Tømmerneset Leirsted – Sørreisa kommune

Kontakt oss pr telefon eller e-post
Telefon: 41 49 31 63 – E-post: tommerneset@nms.no

Du kan også bruke kontaktskjemaet nedenfor for å sende oss en melding. Fyll inn i alle feltene, rull helt ned og klikk på knappen «Send inn»:

Tømmerneset ligger i Reinelv ved Finnfjordvannet i Sørreisa kommune.